Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
هل السعر خال من الضريبة؟
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change