Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
هل السعر خال من الضريبة؟
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change