Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
请问补贴是不需要纳税的吗?
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
该津贴是否要纳税?
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
我能拿到什么福利?
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
这个津贴是否影响其他福利?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
我能否申诉反对某个决定?
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
如果情况有所改变我该如何做?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change