Italian | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Musím platit daně z dávek?
L'indennità è esente da tasse?
Asking if allowance is not taxable
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Je podpora zdanitelná?
Il sussidio è tassabile?
Asking if the allowance is taxable
Jakou podporu dostanu?
Quali benefici riceverò?
Asking what benefits you will get
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Asking if the allowance affects other benefits
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Asking if you can appeal against a decision
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Asking what you should do if your circumstances change