Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Musím platit daně z dávek?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Je podpora zdanitelná?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Jakou podporu dostanu?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change