Chinese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Er understøttelsen skattefri?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Asking if allowance is not taxable
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Er plejebistanden skattepligtig?
该津贴是否要纳税?
Asking if the allowance is taxable
Hvilken understøttelse vil jeg få?
我能拿到什么福利?
Asking what benefits you will get
Påvirker understøttelsen andre fordele?
这个津贴是否影响其他福利?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan jeg appellere en beslutning?
我能否申诉反对某个决定?
Asking if you can appeal against a decision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
如果情况有所改变我该如何做?
Asking what you should do if your circumstances change