Russian | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Er understøttelsen skattefri?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Asking if allowance is not taxable
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Er plejebistanden skattepligtig?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Asking if the allowance is taxable
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Какие льготы я получу?
Asking what benefits you will get
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan jeg appellere en beslutning?
Я могу обжаловать это решение?
Asking if you can appeal against a decision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Asking what you should do if your circumstances change