Spanish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Er understøttelsen skattefri?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Asking if allowance is not taxable
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Er plejebistanden skattepligtig?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Asking if the allowance is taxable
Hvilken understøttelse vil jeg få?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Asking what benefits you will get
Påvirker understøttelsen andre fordele?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan jeg appellere en beslutning?
¿Puedo recurrir una resolución?
Asking if you can appeal against a decision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Asking what you should do if your circumstances change