Polish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Is de uitkering belastingvrij?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change