Russian | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Is de uitkering belastingvrij?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Asking if allowance is not taxable
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Asking if the allowance is taxable
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Какие льготы я получу?
Asking what benefits you will get
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Я могу обжаловать это решение?
Asking if you can appeal against a decision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Asking what you should do if your circumstances change