Spanish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Is de uitkering belastingvrij?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Asking if allowance is not taxable
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Is de zorgtoeslag belastbaar?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Asking if the allowance is taxable
Welke voordelen zal ik ontvangen?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Asking what benefits you will get
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
¿Puedo recurrir una resolución?
Asking if you can appeal against a decision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Asking what you should do if your circumstances change