Czech | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Estas la poŝmono imponibla?
Musím platit daně z dávek?
Asking if allowance is not taxable
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Estas la poŝmono imponibla?
Je podpora zdanitelná?
Asking if the allowance is taxable
Kio profitojn mi ricevas?
Jakou podporu dostanu?
Asking what benefits you will get
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Asking if the allowance affects other benefits
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Asking if you can appeal against a decision
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Asking what you should do if your circumstances change