Dutch | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Estas la poŝmono imponibla?
Is de uitkering belastingvrij?
Asking if allowance is not taxable
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Estas la poŝmono imponibla?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Asking if the allowance is taxable
Kio profitojn mi ricevas?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Asking what benefits you will get
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Asking if the allowance affects other benefits
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Asking if you can appeal against a decision
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Asking what you should do if your circumstances change