Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Estas la poŝmono imponibla?
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Estas la poŝmono imponibla?
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
Kio profitojn mi ricevas?
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change