Chinese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Onko avustus verovapaata?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Asking if allowance is not taxable
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Onko tuki veronalaista?
该津贴是否要纳税?
Asking if the allowance is taxable
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
我能拿到什么福利?
Asking what benefits you will get
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
这个津贴是否影响其他福利?
Asking if the allowance affects other benefits
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Voinko valittaa päätöksestä?
我能否申诉反对某个决定?
Asking if you can appeal against a decision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
如果情况有所改变我该如何做?
Asking what you should do if your circumstances change