Danish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Onko avustus verovapaata?
Er understøttelsen skattefri?
Asking if allowance is not taxable
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Onko tuki veronalaista?
Er plejebistanden skattepligtig?
Asking if the allowance is taxable
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Asking what benefits you will get
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Asking if the allowance affects other benefits
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jeg appellere en beslutning?
Asking if you can appeal against a decision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Asking what you should do if your circumstances change