Russian | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Onko avustus verovapaata?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Asking if allowance is not taxable
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Onko tuki veronalaista?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Asking if the allowance is taxable
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Какие льготы я получу?
Asking what benefits you will get
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Asking if the allowance affects other benefits
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Voinko valittaa päätöksestä?
Я могу обжаловать это решение?
Asking if you can appeal against a decision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Asking what you should do if your circumstances change