Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Onko avustus verovapaata?
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Onko tuki veronalaista?
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change