Thai | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Onko avustus verovapaata?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Asking if allowance is not taxable
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Onko tuki veronalaista?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Asking if the allowance is taxable
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Asking what benefits you will get
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Asking if the allowance affects other benefits
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Voinko valittaa päätöksestä?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Asking if you can appeal against a decision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Asking what you should do if your circumstances change