Finnish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Onko avustus verovapaata?
Asking if allowance is not taxable
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Onko tuki veronalaista?
Asking if the allowance is taxable
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Asking what benefits you will get
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Asking if the allowance affects other benefits
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Est-ce que je peux faire appel ?
Voinko valittaa päätöksestä?
Asking if you can appeal against a decision
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Asking what you should do if your circumstances change