Czech | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Musím platit daně z dávek?
Asking if allowance is not taxable
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Wird die Unterstützung besteuert?
Je podpora zdanitelná?
Asking if the allowance is taxable
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakou podporu dostanu?
Asking what benefits you will get
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Asking if the allowance affects other benefits
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Asking if you can appeal against a decision
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Asking what you should do if your circumstances change