Polish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Wird die Unterstützung besteuert?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change