Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change