Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change