Danish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
L'indennità è esente da tasse?
Er understøttelsen skattefri?
Asking if allowance is not taxable
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Il sussidio è tassabile?
Er plejebistanden skattepligtig?
Asking if the allowance is taxable
Quali benefici riceverò?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Asking what benefits you will get
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Asking if the allowance affects other benefits
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jeg appellere en beslutning?
Asking if you can appeal against a decision
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Asking what you should do if your circumstances change