Finnish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
L'indennità è esente da tasse?
Onko avustus verovapaata?
Asking if allowance is not taxable
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Il sussidio è tassabile?
Onko tuki veronalaista?
Asking if the allowance is taxable
Quali benefici riceverò?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Asking what benefits you will get
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Asking if the allowance affects other benefits
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Posso fare ricorso contro una decisione?
Voinko valittaa päätöksestä?
Asking if you can appeal against a decision
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Asking what you should do if your circumstances change