Polish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
L'indennità è esente da tasse?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Il sussidio è tassabile?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable
Quali benefici riceverò?
Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Posso fare ricorso contro una decisione?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change