Arabic | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
هل السعر خال من الضريبة؟
Asking if allowance is not taxable
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Asking if the allowance is taxable
Jakie świadczenia dostanę?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Asking what benefits you will get
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Asking if the allowance affects other benefits
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Asking if you can appeal against a decision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Asking what you should do if your circumstances change