Czech | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Musím platit daně z dávek?
Asking if allowance is not taxable
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Je podpora zdanitelná?
Asking if the allowance is taxable
Jakie świadczenia dostanę?
Jakou podporu dostanu?
Asking what benefits you will get
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Asking if the allowance affects other benefits
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Asking if you can appeal against a decision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Asking what you should do if your circumstances change