German | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Asking if allowance is not taxable
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Wird die Unterstützung besteuert?
Asking if the allowance is taxable
Jakie świadczenia dostanę?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Asking what benefits you will get
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Asking if the allowance affects other benefits
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Asking if you can appeal against a decision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Asking what you should do if your circumstances change