Portuguese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
O subsídio é isento de impostos?
Asking if allowance is not taxable
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
O subsídio é tributável?
Asking if the allowance is taxable
Jakie świadczenia dostanę?
Quais benefícios vou receber?
Asking what benefits you will get
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
O subsídio afeta outros benefícios?
Asking if the allowance affects other benefits
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Asking if you can appeal against a decision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Asking what you should do if your circumstances change