Russian | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Asking if allowance is not taxable
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Asking if the allowance is taxable
Jakie świadczenia dostanę?
Какие льготы я получу?
Asking what benefits you will get
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Asking if the allowance affects other benefits
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Я могу обжаловать это решение?
Asking if you can appeal against a decision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Asking what you should do if your circumstances change