Spanish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Asking if allowance is not taxable
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Asking if the allowance is taxable
Jakie świadczenia dostanę?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Asking what benefits you will get
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Asking if the allowance affects other benefits
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
¿Puedo recurrir una resolución?
Asking if you can appeal against a decision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Asking what you should do if your circumstances change