Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
Jakie świadczenia dostanę?
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change