Polish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
O subsídio é isento de impostos?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
O subsídio é tributável?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable
Quais benefícios vou receber?
Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get
O subsídio afeta outros benefícios?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change