Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Este alocația impozabilă?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Este alocația impozabilă?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Ce beneficii voi primi?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Va afecta alocația alte beneficii?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Pot contesta o decizie?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change