Czech | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Денежное пособие освобождено от налогов?
Musím platit daně z dávek?
Asking if allowance is not taxable
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Je podpora zdanitelná?
Asking if the allowance is taxable
Какие льготы я получу?
Jakou podporu dostanu?
Asking what benefits you will get
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Asking if the allowance affects other benefits
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Я могу обжаловать это решение?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Asking if you can appeal against a decision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Asking what you should do if your circumstances change