Danish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Денежное пособие освобождено от налогов?
Er understøttelsen skattefri?
Asking if allowance is not taxable
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Er plejebistanden skattepligtig?
Asking if the allowance is taxable
Какие льготы я получу?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Asking what benefits you will get
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Asking if the allowance affects other benefits
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Я могу обжаловать это решение?
Kan jeg appellere en beslutning?
Asking if you can appeal against a decision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Asking what you should do if your circumstances change