Finnish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Денежное пособие освобождено от налогов?
Onko avustus verovapaata?
Asking if allowance is not taxable
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Onko tuki veronalaista?
Asking if the allowance is taxable
Какие льготы я получу?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Asking what benefits you will get
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Asking if the allowance affects other benefits
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Я могу обжаловать это решение?
Voinko valittaa päätöksestä?
Asking if you can appeal against a decision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Asking what you should do if your circumstances change