Polish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Денежное пособие освобождено от налогов?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable
Какие льготы я получу?
Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Я могу обжаловать это решение?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change