Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Денежное пособие освобождено от налогов?
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
Какие льготы я получу?
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Я могу обжаловать это решение?
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change