Polish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
¿Puedo recurrir una resolución?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change