Swedish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Är bidraget skattefritt?
Asking if allowance is not taxable
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Ska bidraget beskattas?
Asking if the allowance is taxable
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vilka förmåner får jag?
Asking what benefits you will get
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Asking if the allowance affects other benefits
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jag överklaga beslutet?
Asking if you can appeal against a decision
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Asking what you should do if your circumstances change