Esperanto | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Är bidraget skattefritt?
Estas la poŝmono imponibla?
Asking if allowance is not taxable
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Ska bidraget beskattas?
Estas la poŝmono imponibla?
Asking if the allowance is taxable
Vilka förmåner får jag?
Kio profitojn mi ricevas?
Asking what benefits you will get
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan jag överklaga beslutet?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Asking if you can appeal against a decision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Asking what you should do if your circumstances change