Spanish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Är bidraget skattefritt?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Asking if allowance is not taxable
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Ska bidraget beskattas?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Asking if the allowance is taxable
Vilka förmåner får jag?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Asking what benefits you will get
Påverkar ersättningen andra förmåner?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Asking if the allowance affects other benefits
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Kan jag överklaga beslutet?
¿Puedo recurrir una resolución?
Asking if you can appeal against a decision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Asking what you should do if your circumstances change