Chinese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Maddi yardım vergiden muaf mı?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Asking if allowance is not taxable
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tazminat vergiye tabi mi?
该津贴是否要纳税?
Asking if the allowance is taxable
Hangi yardımları alacağım?
我能拿到什么福利?
Asking what benefits you will get
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
这个津贴是否影响其他福利?
Asking if the allowance affects other benefits
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
我能否申诉反对某个决定?
Asking if you can appeal against a decision
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
如果情况有所改变我该如何做?
Asking what you should do if your circumstances change