Polish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Asking if allowance is not taxable
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tazminat vergiye tabi mi?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Asking if the allowance is taxable
Hangi yardımları alacağım?
Jakie świadczenia dostanę?
Asking what benefits you will get
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Asking if the allowance affects other benefits
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Asking if you can appeal against a decision
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Asking what you should do if your circumstances change