Vietnamese | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Asking if allowance is not taxable
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tazminat vergiye tabi mi?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Asking if the allowance is taxable
Hangi yardımları alacağım?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Asking what benefits you will get
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Asking if the allowance affects other benefits
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Asking if you can appeal against a decision
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Asking what you should do if your circumstances change