Finnish | Phrases - Immigration | Disability benefits

Documents | Bank | Work | Studying | Housing | Disability benefits | Pets

Disability benefits - Applying

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Asking where you can find out if you can receive disability benefits
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Onko avustus verovapaata?
Asking if allowance is not taxable
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for the benefits
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Onko tuki veronalaista?
Asking if the allowance is taxable
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Asking what benefits you will get
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Asking if the allowance affects other benefits
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Voinko valittaa päätöksestä?
Asking if you can appeal against a decision
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Asking what you should do if your circumstances change