Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
المعلومات سرية.
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

ما هو اسمك؟
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
أين تعيش؟
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
ما هو عنوانك؟
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
ما هي جنسيتك؟
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
أين وصلت إلى [بلد]؟
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

حالتي الزوجية هي___________________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
عازب
โสด
Marital status
متزوج
แต่งงานแล้ว
Marital status
منفصل
แยกกันอยู่
Marital status
مطلق
หย่าร้าง
Marital status
لدي شريك/شريكة في السكن
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
متزوجان مدنيا
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
شريكان غير متزوجين
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
في شراكة منزلية
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
أرمل/أرملة
เป็นม่าย
Marital status
هل لديك أطفال؟
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

أرغب في التسجيل في المدينة
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
تكاليف المستشفى
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
أجور المختصين
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
اختبارات التشخيص
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
العمليات الجراحية
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
العلاج النفسي
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
العلاج السني
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
علاج العينين
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
أرغب في تسجيل مركبتي.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
اختبار نظري
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
اختبار القيادة
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
العنوان
ที่อยู่
What you would like to change
الاسم
ชื่อ
What you would like to change
الصورة
ภาพถ่าย
What you would like to change
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
ضائعة
สูญหาย
Driving license issue
مسروقة
ถูกขโมย
Driving license issue
متضررة
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
أود استئناف إيقاف رخصتي.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
لدي سجل إجرامي نظيف.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse